Skip to main content
Grafisk hjelp

Når en fjær blir til fem høns

Alt startet med en anbefalning om å bruke meg på en logo jobb

Tannlegeriet Liabø tok da kontakt og jeg lagde noen logo utkast. Det ene logo forslaget fallt de helt for, de ønsket bare noen få justeringer. Jeg nevnte kort at hvis de også trengte hjelp til noe mer som f.eks. trykksaker e.l. er det bare å gi beskjed.

Tannlegeriet ønsket mer hjelp

Jeg fikk oversendt interiør- og skiltplan og de ønsket forslag på skilt ved resepesjonen og ekstriør skilt.
Med tanke på personvern og innsyn laget jeg også forslag på frostet folie med print til lunsjrom og venterom.
De likte alle forslagene og underveis ordnet jeg annonse til avis, gavekort, visittkort, skilting, o.s.v.

Med andre ord, noen gang blir en mindre jobb (les fjær) til noe mer, bare man viser vilje og interesse til å tilby mer.