9co Webdesign
 Diverse grafiske oppgaver for Drøbak Havneblues Diverse grafiske oppgaver for Drøbak Havneblues av 9co Webdesign

Drøbak Havneblues for femte gang

Jeg har vært ansvarlig for all den grafiske utviklingen til Drøbak Havneblues d.v.s. annonser, plakater, programblad, bannere, m.m. siden oppstarten av denne festivalen for 5 år siden

I tillegg til det grafiske arbeidet, har jeg også stått for design og drift av hjemmesiden. Jeg er også den som styrer facebook siden til denne organisasjonen, som baserer de fleste oppgaver på frivillig innsats.

Besøk havnebluesen sine hjemmesider: Klikk her...

Google reklame


© 2016 9co Webdesign. Alle rettigheter reservert