Skip to main content

Drøbak Havneblues for femte gang

Drøbak Havneblues for femte gang

Festivalhjelp

Jeg har vært ansvarlig for all den grafiske utviklingen til Drøbak Havneblues d.v.s. annonser, plakater, programblad, bannere, m.m. siden oppstarten av denne festivalen for 5 år siden.

I tillegg til det grafiske arbeidet, har jeg også stått for design og drift av hjemmesiden.
Jeg er også den som styrer facebook siden til denne organisasjonen, som baserer de fleste oppgaver på frivillig innsats.

Besøk havnebluesen sine hjemmesider: Klikk her...

grafisk design, markedsføring