Skip to main content

Bli med i kampen mot plast i sjøen!

Et innovativt initiativ for å håndtere marint avfall

Nå kan du også bli med i dugnadskampen "Sammen rydder vi sjøen"

Hva gjør du for miljøet?

Marint avfall er en stor trussel mot økosystemene og havene våre. Alle som lever på jordkloden genererer store mengder avfall, og hvis det ikke håndteres riktig, kan det føre til alvorlige miljøproblemer. Heldigvis har Miljøhavn utviklet en løsning som kan hjelpe til med å redusere omfanget av marint avfall.

Et innovativt initiativ for å håndtere marint avfall

Miljøhavn er et norsk selskap som tilbyr søppelløsninger for marint avfall til båthavner, brygger og strender. Selskapet har utviklet en innovative søppelstativ med håv som gjør det enkelt for hvem som helst som besøker en båthavn å kaste avfallet på en forsvarlig måte.

Søppelstativ med håv (Bilder lånt av Miljøhavn AS)
Søppelstativ med håv (Bilder lånt av Miljøhavn AS)

Miljøhavn tilbyr også en rekke andre produkter som kan hjelpe til med å redusere mengden marint avfall.

Miljøhavns initiativ er en viktig del av kampen for å beskytte våre hav og økosystemer. Ved å tilby enkel og effektiv håndtering av marint avfall, hjelper Miljøhavn til å redusere mengden avfall som havner i havet og beskytter det marine miljøet. Deres innovative løsninger er et eksempel på hvordan teknologi og entreprenørskap kan brukes til å løse noen av de største miljøutfordringene i dagens samfunn.

Samtidig er det viktig å huske at Miljøhavn er bare en del av løsningen på problemet med marint avfall. Alle har et ansvar for å redusere mengden avfall som havner i havet. Det kan være så enkelt som å kaste avfallet på en forsvarlig måte når du er på sjøen, eller å plukke opp søppel på stranden.

Hvorfor bry deg?

I følge forskere finnes det nå mellom 75 og 150 millioner kilo plast i havet og snart finnes det mer plast enn fisk.

Men det er ikke for sent å snu utviklingen.
Eller som Miljøhavn liker å si det: «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.»
Hvis man handler nå, kan du være med på å skape et hav som bugner av liv og overskudd som fremtidige generasjoner kan høste av. Arbeidet til Miljøhavn har til nå gitt gode og viktige resultater, men de er langt fra å være i mål. De fortsetter arbeidet for å sikre livet i sjøen - og da trenger de din hjelp!

Gjør som meg bli en sponsor, så er du også med å bidrar og viser du at du tar miljø og bærekraft på alvor.
Du kan også bli med som støttespiller eller en partner å vise din støtte regionalt eller nasjonalt.

Hvordan kan du bidra?

Gå til hjemmesiden til Miljøhavn og ta kontakt der:

miljø